Vattenfall höjer kvalitén i elnätet

Vattenfall höjer kvalitén i elnätet Efter storstörningarna på elnätet i södra Sverige kring nyår sätter Vattenfall nu in en rad åtgärder för att förstärka näten och förbättra servicen till kunderna. Vattenfalls styrelse har beslutat om ett omfattande åtgärdspaket. Bland annat höjs investeringsnivån i näten från 600 till 800 miljoner kronor per år. Dessutom höjs den frivilliga garantin till nätkunderna kraftigt. Landsbygdsnäten kommer att förstärkas genom koncentrerade förbättringar i drabbade områden. På särskilt utsatta ställen kommer luftledning att bytas ut mot jordkabel eller av isolerad luftledning och skogsgator breddas. De områden som berörs är framför allt Västsverige, delar av Östsverige samt en del sträckor kring Mälaren. Röjningen av kraftledningsgator ska intensifieras, framför allt på 10 kV-systemet och lågspänningsnäten. Den avancerade telefonsvarsutrustning som Vattenfall anskaffade efter storstörningen i december 1999 klarade inte påfrestningarna under den senaste storstörningen. Nu ska kapaciteten höjas radikalt och därmed kvalitén i kundservicen. För att minska avbrottstidernas längd kommer Vattenfall också att fördjupa samarbetet med egna entreprenadbolag, lokala entreprenörer och andra aktörer. Från och med 1 juli 2001 inför Vattenfalls fyra helägda nätbolag en ny form av garanti som ersätter Vattenfalls nuvarande Servicegaranti. Den nya garantin ska innebära att en kund som är utan ström i mer än 24 timmar ska få en ersättning på 1 000 kronor, och om kunden är utan ström i mer än 48 timmar utgår en ersättning på 2 000 kronor och så vidare, alltså 1000 kronor per strömlöst dygn. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Per Hallberg, Elnätchef, Vattenfall, telefon 0520-88120. Bo Sörberg, marknadschef Elnät, Vattenfall, telefon 08-739 61 94, mobil 070-515 79 25. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/01/20040811BIT20400/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar