Vattenfall i exklusiv förhandling om polskt energibolag

Vattenfall i exklusiv förhandling om polskt energibolag Vattenfall har fått exklusiv förhandlingsrätt när det gäller förvärv av energibolaget Górnoslaski Zaklad Elektroenergetyczny (GZE) i södra Polen. GZE är det första eldistributionsbolag som ägaren, polska staten, erbjuder till försäljning. Affären gäller ett övertagande av majoriteten av aktierna i bolaget. Efter en anbudsprocess har polska staten beslutat gå vidare i förhandlingar enbart med Vattenfall. GZE:s verksamhet omfattar eldistribution i region- och lokalnät till slutkund samt elförsäljning till industri och småkunder. Området utgör efter svenska förhållanden en utpräglad tätortsdistribution med hög industriandel. - Vi är mycket stolta och glada över att vara utvalda att gå vidare med den här affären. Det här följer den strategi som Vattenfall har för tillväxt i Europa. Nu har vi en tid på oss att fördjupa analyserna och gå vidare med förhandlingarna innan vi och nuvarande ägaren tar slutgiltig ställning, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson. GZE har 1,12 miljoner kunder och en omsättning motsvarande cirka fyra miljarder svenska kronor. Förutom moderbolaget omfattar koncernen 24 dotterbolag (ett säljbolag, 14 regionala bolag för nät- och kundservice samt 9 supportbolag). Totalt har koncernen 3 146 anställda. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Gunnar Lundberg, telefon 08-739 66 24, mobil 070-539 66 24. Torbjörn Wahlborg, mobil +48-602-36 49 20. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Cirka 2,4 miljoner kunder i Norden och norra Europa köper energilösningar eller andra tjänster från Vattenfallkoncernen. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt nättjänster, service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/23/20040813BIT22040/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar