Vattenfall inbjuder till seminarium vid byggstarten för Europas modernaste anläggning för avfallsförbränning

Vattenfall inbjuder till seminarium vid byggstarten för Europas modernaste anläggning för avfallsförbränning Den 28 februari kl 9.30 tar Uppsalas kommunalråd Lena Hartwig tillsammans med en klass från Fyrisskolan i Uppsala första spadtaget för vad som kommer att bli Europas modernaste anläggning för förbränning av avfall. I samband med det anordnar Vattenfall ett seminarium om avfallsförbränning ur olika perspektiv. Tid:fredagen den 28 februari 2003 kl 9.30 - 13.00. Plats:Boländerna, Bolandsgatan 13 i Uppsala. Lunch: kl 13.00. Deltagande vid lunchen anmäls enligt nedan. Seminariet kommer att behandla miljöaspekter på avfallsförbränning, hur myndigheterna styr avfallet till rätt behandling, vilka krav som ställs på företag och avfallsleverantörer, den nya anläggningen och en historisk tillbakablick på avfallsfrågan. · Varför byggs Uppsala Block 5? · Avfallsförbränning ur ett samhällsperspektiv. · Hur gjorde vi förr? Historisk tillbakablick. · Presentation av anläggningen. · Miljökonsekvenser. · En forskares syn på avfallsförbränning ur miljösynpunkt. · Framtidsfrågor. Deltagare bland andra: Lena Hartwig, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, Gunnar Fredriksson, departementssekreterare vid Miljödepartementet, Stellan Marklund, professor i miljökemi, och Lennart Billfalk, chef för Koncernstrategier, Vattenfall AB. Obs! Anmälan Skicka anmälan om deltagande till: stig.persson@vattenfall.com telefon:070-328 26 61 fax:08-739 59 39 Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Stig Persson, Vattenfall Värme Uppsala, telefon:070-328 26 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar