Vattenfall inför fjärravläsning områdesvis till alla kunder

Vattenfall inför fjärravläsning områdesvis till alla kunder Vattenfall har för avsikt att förse alla sina privata nätkunder med fjärravlästa mätare. Detta innebär en kraftigt ökad ambitionsnivå när det gäller kundservice. Vattenfall har tidigare beslutat att förse de omkring 300 000 nätkunder som förbrukar mer än 8 000 kilowattimmar per år med fjärravlästa mätare, vilket möjliggör månadsvis avläsning och enklare och begripligare fakturor. Det är ett viktigt led i Vattenfalls pågående projekt som syftar till enkelhet för kunden. Nu har styrelsen beslutat att inriktningen ska vara att alla nätkunder ska få fjärravlästa mätare. - Vi har tidigare gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt försvarbart att installera mätare även hos lägenhetskunder med liten förbrukning, men under projektarbetet har vi sett att effektiviseringen blir så stor att det är möjligt att genomföra installationen till alla våra 900 000 kunder. När alla kunder har moderna mätare, öppnas ytterligare möjligheter att hitta nya verktyg för att utveckla vår kundservice, säger Per Hallberg, chef för Vattenfall Elnät Sverige. Ett förslag till månadsvis mätaravläsning för alla elkunder i Sverige kommer att behandlas av riksdagen i juni, men Vattenfalls nya inriktning står fast oavsett vilket beslut som kommer: Arbetet med upphandling är inne i ett slutskede, och i augusti beräknas själva installationsarbetet börja. 300 000 mätare inom de närmaste tre åren är nuvarande ambitionsnivå, och det innebär att det kommer att dröja ytterligare innan alla kunder har fått sin fjärravlästa mätare. - Vi undersöker just nu hur fort vi med rimliga resurser kan klara hela åtagandet, så jag vill för dagen inte ge något exakt datum, säger Per Hallberg. Fjärravläsning av mätarna gör att kunderna slipper preliminärdebitering och får fakturor baserade på vad de faktiskt har förbrukat. De kunder som kommer att få vänta på att få fjärravlästa mätare erbjuds fakturor utan preliminär debitering genom utnyttjande av självavläsning och rapportering av mätvärdena in i systemet via webb eller knapptelefon. Förbättringar av självavläsningssystemet blir klara i höst. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Per Hallberg, chef, Vattenfall Elnät Sverige, telefon 08-739 61 94, mobil 070-585 85 30. Bo Sörberg, projektchef, Vattenfall Elnät Sverige, telefon 08-739 52 43, mobil 070-515 79 25. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar