Vattenfall inför garanti vid leverantörsbyte

Vattenfall inför garanti vid leverantörsbyte Elkunder ska kunna byta elleverantör enligt de regler som finns. Om inte bytet skett inom överenskommen tid, kommer kunden att få en ersättning på 300 kronor. Den garantin kommer Vattenfall att ge sina el- och nätkunder. Vattenfall är det första energiföretag som inför en sådan garanti. Nu tar Vattenfall ytterligare ett initiativ till att förenkla för kunderna. De av Vattenfalls privata el- och nätkunder som har lämnat riktiga uppgifter ska också kunna lita på att leverantörsbytet sker inom föreskriven tid. Om det inte fungerar, utfaller garantiersättningen på 300 kronor. - Det är inte acceptabelt att kunder som byter leverantör inte får sin leverans på överenskommet datum om de lämnat rätt uppgifter, säger Jan- Åke Karlsson, chef för Vattenfall Försäljning Sverige. Konsumentverkets beräkningar visar att cirka 10 procent av de byten av elleverantör som görs varje år i Sverige inte fungerar, även om situationen successivt förbättrats. Kritiken mot elföretagens hantering av leverantörsbyten har varit hård. Många elkunder har fått vänta i flera månader på att bytet har genomförts. Problemen har ofta berott på att någon eller några uppgifter saknats eller varit felaktiga, vilket gjort att bytet försenats. - Min uppfattning är att situationen redan idag är betydligt bättre än vad Konsumentverkets mätning visar, men vi kan bli ännu bättre på leverantörsbyten. Vi skapar nu nya rutiner för att få in de faktauppgifter som vi behöver vid bytet, säger Jan-Åke Karlsson. Garantin till våra kunder blir ju också på detta sätt en sporre för oss själva att snabbt genomföra bytet. Vattenfalls personal kommer att ställa ett antal standardiserade kontrollfrågor till kunden så att bytet ska kunna genomföras inom föreskriven tid Jan-Åke Karlsson räknar med att de övriga elföretagen i Sverige kommer att följa Vattenfalls exempel. Beslutet om ersättning för förseningar vid leverantörsbyte är ytterligare ett steg i Vattenfalls strävan att förenkla för elkunderna. Tidigare har företaget beslutat installera fjärravlästa elmätare hos kunder. Nya mätare börjar installeras i höst. Vattenfall har också infört andra garantier för att förenkla för kunderna, bland annat en avbrottsgaranti där Vattenfalls nätkunder får en ersättning på 1 000 kronor per dygn vid långvariga strömavbrott. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Jan-Åke Karlsson, chef Vattenfall Försäljning Sverige tel 070-567 71 35 Gert Honner, informationschef Vattenfall Försäljning Sverige, tel 070- 539 51 12. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar