Vattenfall lanserar bredbandskonceptet Nationellt Stadsnät

Vattenfall lanserar bredbandskonceptet Nationellt Stadsnät Vattenfall har tillsammans med Song Networks och några stadsnätsbolag arbetat fram samarbetskonceptet Nationellt Stadsnät, som kommer att lanseras på marknaden under våren 2003. Konceptet bygger för det första på att flertalet lokala stadsnät ägs av lokala energibolag, för det andra på Song Networks stora fibernät och tekniska kompetens inom bredbandstekniken och för det tredje på fördelarna vid en samlad upphandling. Dessa tre faktorer tillsammans lägger grunden för ett konkurrenskraftigt bredbandserbjudande till de lokala energibolagens kunder. Vattenfall har redan idag en affärsrelation med flera av de lokala energibolagen. I Stockholm kommer Vattenfall i samarbete med Song Networks inom kort att erbjuda bredbandstjänster till större bestånd av flerfamiljshus (fler än 250 lägenheter) genom en direkt anslutning till det Nationella Stadsnätet. I dagsläget finns följande tjänster: Vattenfalls Bredband Privat som erbjuder fast uppkoppling till Internet via ett fiberbaserat bredbandsnät, där kunderna får: - Upp till 10 Mbit /s dubbelriktad bredbandsanslutning - Fast uppkoppling till Internet till en fast månadskostnad - 1 fast publik IP-adress - E-postkonton med webmail-funktion och virusskydd samt hemsideskonton - Kostnadsfri teknisk support mellan kl. 08.00 - 23.00 alla dagar med undantag för större helger då öppettiderna är mellan klockan 10.00 - 20.00 Vattenfalls Bredband Privat levereras genom ett samarbete mellan Vattenfall och Song Networks. Kostnaden för tjänsten beror på de lokala förutsättningarna, men generellt kommer månadsavgiften att vara lägre än flertalet av dagens ADSL-tjänster. Video on demand som erbjuder filmer och tv-program direkt till kundens dator och TV, via bredbandsnätet. Filmerna spelas upp från servrar och kan därför startas, stoppas och snabbspolas som en vanlig videofilm. Initialt erbjuds ett hundratal filmer, men utbudet kommer inom en snar framtid att breddas avsevärt. Genom den stora bandbredd som Vattenfalls Bredband erbjuder, kommer bildkvalitén att vara bättre än vad som uppnås via en ADSL anslutning. Tjänsten levereras av SF Anytime i samarbete med Vattenfall. Ytterligare tjänster kommer att erbjudas löpande. Under hösten 2003 planeras lansering av Vattenfalls Bredband för mindre företag, samt underhållnings- och speltjänster för privat-personer. IP telefoni är tänkt att lanseras under 2004. Därutöver planeras för mättjänster inom elområdet, tjänster som bygger på bredbandstekniken och som i första hand kommer att rikta sig mot flerfamiljsfastigheter. Fram till idag har Vattenfall tecknat avtal om Nationellt Stadsnät med energibolagen i Piteå, Örnsköldsvik och Strängnäs. Före sommaren kommer avtal att finnas med ytterligare fyra stadsnätsbolag och vid utgången av 2003 är målet att det Nationella Stadsnätet ska omfatta cirka 15 stadsnätsbolag över hela Sverige. - Vattenfall är i grunden ett energiföretag men har under senare år även erbjudit kunderna både fast och mobil telefoni säger Per Thorin, chef Telecomprodukter, Vattenfall Försäljning Sverige. Vi har idag över 100 000 fasttelefonikunder och är den femte största leverantören av fast telefoni till privatpersoner i Sverige. Efter sex månaders försäljning av mobiltelefoni uppgår antalet kunder till cirka 10 000. Ambitionen och förhoppningen är att Vattenfalls bredbandserbjudande ska mottas lika positivt av kunderna. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Per Thorin, chef Telecomprodukter, Vattenfall Försäljning Sverige, telefon 070-246 73 24. Gert Honnér, Informationschef, Vattenfall Försäljning Sverige, telefon 070-539 5112. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar