Vattenfall och Arrowhead bildar nytt infocom-bolag

Vattenfall och Arrowhead bildar nytt infocom-bolag Vattenfall och Arrowhead bildar ett nytt infocom-bolag. Arrowheads befintliga verksamhet slås samman med nyttjanderätten av Vattenfalls investering i 700 mil fibernät. Det nya gemensamma företaget, Arrowhead, ska bli en ledande IP-carrier och leverantör av infocom, dvs bredbandsaccess, telefoni, internet, intelligenta tjänster i hemmet, underhållning och media. "Nya" Arrowhead blir samtidigt Vattenfalls huvudleverantör av infocomtjänster. Det "nya" Arrowhead kommer initialt att ägas till hälften av Vattenfall. Resten av företaget ägs av befintliga aktieägare i Arrowhead och Figuration. Företaget ska under sommaren och hösten ta in riskkapital och har som ambition att börsnoteras när marknaden bedöms lämplig. - Arrowhead har tillsammans med sitt nya dotterbolag Figuration flera styrkor som samarbetspartner för oss när vi nu vill förverkliga vår bredbandssatsning. Samarbetet ger oss möjlighet att erbjuda hela vår kundbas konkurrenskraftiga tjänster inom infocom-området, säger Bertil Tiusanen, tf vd i Vattenfall. - Genom tillgång till Vattenfalls fibernät, säljkanaler och kundstock kan det nya Arrowhead få tillräcklig skala, en effektiv försäljning och en snabb etablering. Samtidigt kommer "nya" Arrowhead att ha starka samarbetsrelationer med andra bolag, säger Sune Lundin, vd i Arrowhead som redan idag är en etablerad samarbetspartner med Sensel, Vattenfalls satsning på intelligenta hemmet. - Arrowhead/Figuration såg möjligheten till samarbete med Vattenfall som en ypperlig väg att fortsätta expandera. Med Vattenfalls optofiber blir det nya Arrowhead en intressant aktör på IP-carriermarknaden och kan skapa högeffektiva nät, säger Roland Undhagen vd i Figuration AB. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information, kontakta: Bertil Tiusanen, tf vd, Vattenfall 08-7395008 Jan C Johansson, marknadsdirektör, Vattenfall, 08-739 7049, 070-5550202 Sune Lundin, vd Arrowhead, 08-723 3903, 070-6 22 70 77 Mats Lundquist, vvd Arrowhead, 070-513 6430 Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt nättjänster, service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/05/23/20040813BIT21350/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar