Vattenfall och Birka Energi bygger tredje generationens mobilnät

Vattenfall och Birka Energi bygger tredje generationens mobilnät Vattenfall och Birka Energi har fattat beslut om att gemensamt marknadsföra sina tjänster för utbyggnad av UMTS-näten för tredje generationens mobiltelefoni till de fyra företag som fått licens. Vattenfall och Birka Energi kan på ett unikt sätt etablera, ansluta och underhålla basstationer i anslutning till de egna eldistributionsnäten med bred geografisk täckning i landet. Genom Birka Energi samt Vattenfall och dess dotterbolag Arrowhead kan man tillhandahålla ett komplett tjänsteutbud från mastlokalisering till byggnation, anslutning till både opto- och elnät och heltäckande serviceavtal. - Eftersom varje basstation kräver elanslutning kommer Vattenfall och Birka Energi att under alla förhållanden vara involverade i den UMTS-utbyggnad som sker inom våra nätområden, säger Lennart Åsander, direktör för enheten Nya Affärer i Vattenfall. Vi konkurrerar inte heller på nätmarknaden, varför vi har mycket goda möjligheter att erbjuda UMTS-operatörerna de mest konkurrenskraftiga etableringslösningarna för de många basstationerna. En av nyckelfaktorerna för det gemensamma erbjudandet är att utbyggnaden av UMTS sannolikt kommer att starta i Stockholm. - Här äger vi elnätet, master, fjärrvärmetunnlar och tomrör i marken, säger Nils Nygren, koncernutvecklingsdirektör i Birka Energi. Vi kan med denna befintliga infrastruktur erbjuda de snabbaste och mest kostnadseffektiva etableringarna. Upphandlingen av UMTS-näten beräknas starta inom kort. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Lennart Åsander, Vattenfall AB, telefon: 070-539 55 04 Nils Nygren, Birka Energi AB, telefon: 08-671 82 29, 070-344 51 51 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/08/20040811BIT20440/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar