Vattenfall och Birka Energi i samarbete om bredband

Vattenfall och Birka Energi i samarbete om bredband Vattenfall AB och Birka Energi AB ska samordna sina resurser för att i ett gemensamägt bolag kunna erbjuda kunderna förmånliga infrastrukturtjänster för bredband. I en avsiktsförklaring om samarbete inom IT och kommunikation har de båda företagen kommit överens om att samarbeta på bredbandsområdet. - Vi ser stora samordningsvinster på områden som optofibernät, bredbandsradionät och elnätskommunikation. Även på andra områden finns spännande utvecklingsprojekt, som också kan rymmas i samarbetet. Det tillhör den nya tiden att företag ingår partnerskap på vissa områden trots att de är konkurrenter på andra, menar Nils Nygren, utvecklingsdirektör i Birka Energi. - Med gedigen erfarenhet av infrastruktur och många kundrelationer är nu elbolagen med stora kliv på väg in på bredbandsarenan, säger Lennart Åsander, chef för resultatenhet Nya Affärer i Vattenfall. Hittar vi former för att kombinera Vattenfalls och Birka Energis resurser på det här området blir vi tillsammans en starkare aktör med utökade affärsmöjligheter och bättre geografisk täckning. En gemensam projektgrupp kommer att värdera olika affärsupplägg och föreslå innehåll i samarbetet och hur dettas ska utformas. Målsättningen är att ett färdigt avtal om samarbete ska vara undertecknat innan sommaren 2001. Vattenfall och Birka Energi har tidigare samarbetat kring optofibernät genom företagens delägande i den "optotriangel" som har byggts mellan Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans med Sydkraft och Svenska Kraftnät. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Lennart Åsander, chef Nya Affärer, Vattenfall AB, telefon: 08-739 55 04, 070-539 55 04. Nils Nygren, koncernutvecklingsdirektör, Birka Energi AB, telefon: 08-671 82 29, 070-344 51 51. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/27/20040811BIT20510/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar