Vattenfall Östnät AB och Flens kommun i satsning på bredband

Vattenfall Östnät AB och Flens kommun i satsning på bredband Vattenfall Östnät AB har gjort en överenskommelse med Flens kommun om ett samarbete i deras bredbandssatsning. Kommunen kommer att kunna dra optofiberkabel i Östnäts befintliga ledningsnät. Flens kommun bygger ut sitt bredbandsnät genom att lägga optofiberkabel i Östnäts ledningsgator. Kommunen hyr plats på ledningsstolparna. Detta kallas kanalisation. Kanalisation innebär att kommunens optofibernät kan byggas ut snabbare och till lägre kostnad än med andra metoder. Dessutom blir det lättare att komma åt nätet och därmed enkelt att göra nya avgreningar och ansluta kunder året runt. - Vi är glada för det här samarbetet som innebär stora framtida möjligheter för båda parter. Detta är ett nytt och effektivt sätt för kommuner att kunna erbjuda bredband på landsbygden, säger Bo Olsson, vd på Vattenfall Östnät. - Det är oerhört glädjande att flera års arbete nu bär frukt, säger Tomas Rikse, kommundirektör, Flen. Plötsligt känns visionen att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna erbjuda samtliga kommuninvånare bredbandskapacitet fullt uppnåelig. Vi får snabbt en grundinfrastruktur som borde göra operatörerna intresserade av en sista utbyggnad fram till de enskilda kunderna. Flen tar som första kommun i Sörmland ett skutt från medelmåtta till spetskommun på IT-området. Lämnat av Britt-Marie Charfi, Vattenfall Östnät AB, telefon 013-37 65 40. För vidare information kontakta: Lars Edström, affärsansvarig, Vattenfall Östnät AB, telefon 013-37 65 32, 070-570 91 77 Mikael Brandfors, IT-chef, Flens kommun, telefon 0157-190 33, 070-234 61 00 Tomas Rikse, kommundirektör, Flens kommun, telefon 0157-190 01, 070-585 27 58 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20040805BIT20740/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar