Vattenfall övertar Härjedalens Mineral AB (HMAB) för att utveckla verksamheten

Vattenfall övertar Härjedalens Mineral AB (HMAB) för att utveckla verksamheten Vattenfall Värme Uppsala AB övertar Härjedalen Kommuns aktier i HMAB och blir ensam ägare till bränslefabriken. Vattenfall övertar också samtliga koncessioner för torvtäkterna. Vattenfalls intention är att utveckla och expandera verksamheten och vända resultatet till vinst. HMAB räknar med att expandera produktionsvolymen från dagens 950 GWh till 1 450 GWh. Bränslefabrikens volymökning kommer att ske på träråvara, spån och alternativa trävaror såsom gallringsvirke, rötved och grot. - Det kommer att behövas investeringar för att hantera dessa olika råvaror. Inriktningen mot alternativa träråvaror bör medverka till ökad sysselsättning för lokala skogsägare, skogsentreprenörer och transportörer. Genom koncessionerna tryggar HMAB också sin torvförsörjning för ett antal år. Torv är viktigt som en del i en flexibel råvaruförsörjning och för att tillfredsställa marknadens olika behov av biobränsle, säger P-G Wandfelt, VD, Härjedalens Mineral AB. - Kommunens motiv för att överlåta sina aktier är att vi vill medverka till att få en ägare som är beredd att utveckla och investera i verksamheten. Det kommer att trygga många direkta och indirekta arbetstillfällen i kommunen, säger Lennart Olsson, kommunalråd, Härjedalens Kommun. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Lennart Olsson, kommunalråd, Härjedalens Kommun, telefon 0680-161 77, mobil 070-510 5137 P-G Wandfelt, VD, Härjedalens Mineral AB, telefon 0680-175 00, mobil 070-595 3890. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20040809BIT20800/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar