Vattenfall premierar ingenjörer i Umeå

Välkommen till prisutdelning Vattenfall premierar ingenjörer i Umeå Vattenfall inbjuder till utdelning av stipendier och priser vid Tekniska Högskolan inom Umeå Universitet. Tre ingenjörer får pris för bästa examensarbete. Vattenfall delar ut två pris för bästa examensarbete 2001 vid Tekniska Högskolan, Umeå Universitet, om vardera 7 500 kr ur Vattenfalls donation 1997. Civilingenjörspriset går till Niklas Jacobsson, Göteborg, för arbete med analys av avfallsförbränning i kraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg. Högskoleingenjörspriset delas av Niklas Eriksson och Robert Tillander, Umeå, för optimering av lufttillförsel i sodapannor inom cellulosaindustrin. Priserna utdelas av Margaretha Engström, vvd, Vattenfall Utveckling AB. Tid: fredag 14 december kl 13.00. Plats: Teknikhuset, Umeå Universitet. Välkommen till prisutdelningsceremonin. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. För foton och vidare information kontakta: Bengt Hallberg, Vattenfall Support AB, Umeå. Tel. 090-151376, 070-5828049. e-post: bengt.hallberg@vattenfall.com Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Koncernens övriga omsättning 2001, förutom verksamheten i Tyskland, beräknas till över SEK 40 miljarder. För vidare information, se www.vattenfall.com Motiveringar Civilingenjörspriset Niklas Jacobsson, Göteborg, för arbetet "Energy in waste and efficiency calculations for Sävenäs waste to energy plant". Arbetet har utförts vid Renova AB i Göteborg som ett 20 poängs examensarbete på Civilingenjörsprogrammet "Teknisk naturvetenskaplig kemi" vid Umeå Universitet. Motivering: "Niklas Jacobsson ger på ett föredömligt och intressant sätt en bakgrund till och beskrivning av avfall och av avfallsförbränning. Examensarbetet belyser ett ständigt aktuellt ämne om hur man bäst hanterar samhällets avfall, lika aktuellt idag som när anläggningen i Sävenäs byggdes i början av 1970-talet. Arbetet kännetecknas av kreativitet och mycket god måluppfyllelse, dvs att bestämma verkningsgraden för avfallskraftvärmeverket. Rapporten är lättläst och följer en tydlig röd tråd. Arbetet har stor nytta som sammanställning och referensverk för avfallsförbränning, energiinnehåll i avfall och även för kommande avfallsfraktioner och deras sammansättning." Högskoleingenjörspriset Niklas Eriksson och Robert Tillander, Umeå, för arbetet " Studie av lufttillförsel för optimering av sodapanna SP3 vid SCA Packaging, Munksund AB.". Arbetet har utförts vid SCA Packaging, Munksund AB i Piteå som ett 10 poängs examensarbete på Högskoleingenjörs-programmet "Energiteknik" vid Umeå Universitet. Motivering: "Niklas Eriksson och Robert Tillander presenterar en väl utförd och sammanhållen studie av teorier och simuleringsmodeller samt en omfattande sammanfattning av praktiska erfarenheter från olika cellulosaindustrier med sodapannor i landet. Arbetet leder klart och tydligt från formulerat problem fram till slutsatser och explicita rekommendationer. Ett genomarbetat ingenjörsarbete med en kvalitet väl över tiopoängsnivån." ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar