Vattenfall presenterar bokslutskommuniké för 2002

Vattenfall presenterar bokslutskommuniké för 2002 Vattenfall presenterar idag koncernens bokslutskommuniké för år 2002. Bokslutet presenteras och kommenteras vid en financial hearing kl 12:00 på Operaterrassen, Stockholm, av Vattenfalls vd och koncernchef Lars G Josefsson och CFO Matts Ekman. Språk: engelska. Presentationen sänds live via Internet. För att följa presentationen på Internet erfodras Real Player eller Windows Media Player. FInancial Hearing Koncernens bokslutskommuniké för år 2002 (PDF) Presentationsmaterial Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Klaus Aurich, chef för Investor relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14. Karl-Erik Olsson, presschef, telefon 08-739 75 83, mobil 070-538 81 38. Frågor & svar om uppkopplingen till Financial Hearings Fråga: Varför får jag ingen koppling till telefonkonferensen? Svar: Om du sitter på ett företag, kontakta ditt företags IT-avdelning/help-desk och kontrollera om det är tillåtet att använda RealPlayer genom företagets brandvägg. Om detta är tillåtet, kontrollera också med IT-avdelningen vilka inställningar som krävs i RealPlayer för att allt skall fungera på ditt företag. Om du surfar hemifrån så kan du installera om RealPlayer eller kontakta din Internet leverantör. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20040805BIT20600/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar