Vattenfall säljer Nässjö kraftvärmeverk

Vattenfall säljer Nässjö kraftvärmeverk Vattenfall och kommunägda Nässjö Affärsverk har kommit överens om att Affärsverket övertar Vattenfalls kraftvärmeverk i Nässjö. Verket som byggdes i slutet av åttiotalet levererar el samt värme till fjärrvärmenätet i Nässjö. Vattenfalls kraftvärmeverk i Nässjö har spelat en viktig roll i Vattenfalls arbete med att utveckla tekniken för eldning med biobränslen. Verket byggdes för att kunna använda både kol och biobränslen, men har sedan några år helt övergått till biobränsle. Det har effektiv förbränningsteknik i så kallad CFB-panna och drivs på ett mycket miljövänligt sätt. Korta transportvägar för bränslet bidrar till verkets goda miljöprofil. Ren träaska återförs till skogen i samarbete med Södra Skogsägarna. Verket har också höjt verkningsgraden genom en rökgaskondenseringsanläggning som sänker rökgastemperaturen till femtio grader. Vattenfall, som har ett 25-årigt avtal med kommunen om kraftvärmeverket, har under drygt tolv års drift uppnått det tekniska utvecklingssyftet med verket. - Vi är stolta över de goda prestanda som kraftvärmeverket i Nässjö står för och vårt goda samarbete med Nässjö Affärsverk. Med de stora förändringarna på el- och värmemarknaderna och ägarens krav på Vattenfall så är den ekonomiskt bästa lösningen att verket i fortsättningen ägs och drivs av Nässjö Affärsverk, säger Göran Lundgren på Vattenfall. - Vi är mycket nöjda med att ta över en väl fungerande anläggning och ha hela värmeförsörjningen i Nässjö i våra händer, säger Åke Olsson, VD för Nässjö Affärsverk. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Göran Lundgren, Vattenfall Värme Norden, 070-467 40 40. Åke Olsson, Nässjö Affärsverk, 0380-782 60. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/11/20040809BIT20670/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar