Vattenfall sluter avtal med Norrporten

Vattenfall har slutit avtal med Norrporten om leverans av el samt om finansiell förvaltning. Norrporten är en ny kund till Vattenfall. Avtalet består av två delar, en fysisk leverans och en finansiell förvaltning, och träder i kraft den 1 januari 2005.

Den fysiska leveransen är ett så kallat andelsavrop på 102 GWh el. Vattenfalls förvaltare beslutar om tidpunkt för prissättning av andelar och deras omfattning enligt bestämda riktlinjer. Den finansiella delen innebär att Norrporten utför sin finansiella handel med Vattenfall som motpart och rådgivare. – Från Vattenfalls sida är vi glada över detta förtroende. Norrporten har 450 anläggningar på olika bolag, och administrationen måste därför vara kvalitetssäkrad och fungera väl. Vi kommer att ha kontinuerliga uppföljningsmöten med kunden och vi har skapat ett kundteam för att hantera denna affär, säger Ingemar Widmark, säljare Vattenfall. Norrporten är ett rikstäckande fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall och verksamhet på tolv regionalt betydelsefulla orter från Luleå i norr till Helsingborg i söder. Se vidare Norrportens hemsida: http://www.norrporten.se För vidare information kontakta: Ingemar Widmark, säljare, Vattenfall, telefon 090-151399. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar