Vattenfall startar gemensam tysk elhandel

Vattenfall startar gemensam tysk elhandel Vattenfalls tyska dotterbolag Vattenfall Europe håller på att formeras. Den första fungerande enheten, den gemensamma elhandeln, startade 1 juli. Energihandelsverksamheten i de tre företagen Bewag, VEAG och Nordic Powerhouse har nu samordnats och konsoliderats i Nordic Powerhouse GmbH, som därmed är den första fungerande affärsenheten inom Vattenfall Europe. Den nya affärsenheten har sitt säte i Hamburg. Handelshuset kommer att hantera en portfölj motsvarande 150 TWh el. Handelsenheten i Hamburg kommer att vara Vattenfall Europes kompetenscenter för trading och tradingtjänster. Som en "intern marknadsplats" kommer bolaget att ansvara för hela den samlade tillgången till wholesalemarknaden. - Vi vill erbjuda våra kunder högklassig tillgång till wholesalemarknaden och tradingtjänster av hög kvalitet för att stärka deras konkurrensförmåga, säger Erik Sæther, vd för Nordic Powerhouse. Vår samlade kompetens ger oss de bästa förutsättningar för att framgångsrikt förverkliga den ambitionen. Bolaget erbjuder tjänster som portföljhantering och prisriskgardering på energimarknaden. Utöver bolagets nuvarande finansiella och fysiska handel med el och gas kommer energihandeln i framtiden att utvidgas till att även innefatta handel med kol. Omkring 100 anställda från Hamburg och Berlin kommer att arbeta i handelshuset. Den nya handelsenheten kommer till en början att agera under namnet Nordic Powerhouse GmbH. Den kommer senare att byta namn till Vattenfall Europe Trading. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Erik Sæther, vd Nordic Powerhouse, telefon +49 40 24 43 01 06. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/04/20040809BIT20790/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar