Vattenfall storsatsar på vindenergi i Öresund

Vattenfall AB planerar att bygga havsbaserad vindkraft som ökar dagens totala svenska vindkraftproduktion med nära 40 procent.

Vattenfall förvärvar alla rättigheter som behövs för att bygga Örestads vindkraftpark. Sammanlagt 48 vindkraftverk planeras på ett område sju km utanför Skånes kust, sydost om Öresundsbron. Projektet är det största hittills i Sverige och ett av de första havsbaserade. Totalkostnaden för Örestads Vindkraftpark beräknas till 1,5 miljarder kronor. – Med den här satsningen mångdubblar vi vår vindkraftkapacitet och befäster positionen som landets klart ledande vindkraftproducent. Vindkraften ger ett viktigt bidrag till vår produktion och är också en affärsmässigt driven satsning på miljön, säger Alf Lindfors, chef för Vattenfall Elproduktion Norden. – Eftersom samhällets behov av el stadigt ökar, måste vår produktionsplanering vara mycket långsiktig. Vindkraften är ett intressant komplement i produktionsmixen och en del av framtidens elproduktion. Vi får nu möjlighet att på kort tid bygga en storskalig vindkraftanläggning, och samtidigt vinner vi värdefull erfarenhet av havsbaserade anläggningar, säger Alf Lindfors. Örestads vindkraftpark beräknas öka Sveriges nuvarande totala vindkraftproduktion från dagens knappt 700 GWh (gigawattimmar) till drygt 1 000 GWh. Ökningen motsvarar cirka 17 000 elvärmda villor. Om allt går planenligt, kommer vindkraftparken att börja producera el 2007. Vattenfall har idag cirka 60 GWh vindkraft och söker tillstånd för ytterligare 60 GWh i en planerad anläggning utanför Karlskrona. Med Örestad planerar Vattenfall en total vindkraftproduktion av cirka 450 GWh årligen. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Alf Lindfors, Chef Elproduktion Norden, telefon 08-739 55 70. Göran Dandanell, chef projektutveckling Elproduktion Norden, telefon 08-739 75 18, mobil 070-539 65 18.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar