Vattenfall tecknar telefoniavtal med Skanova

Vattenfall tecknar telefoniavtal med Skanova Vattenfall har ingett avtal med Skanova om leverans av telefoni till Vattenfalls 100 000 telefonikunder. Avtalet omfattar nationella och internationella samtal samt trafik mellan det fasta och mobila ndtet. Vverenskommelsen innebdr att Vattenfall kvper Skanovas grossistprodukt fvr telefoni, TeleHost. Tjdnsten omfattar allt fren nationell och internationell telefoni till samtal fren fasta ndtet till det mobila samt driftvvervakning och faktureringsunderlag. - Fvr vera 100 000 kunder innebdr avtalet i dagsldget ingen fvrdndring, priserna fvrblir ofvrdndrade och kunderna beheller sina telefonnummer, sdger Per Thorin, produktansvarig chef pe Vattenfall Fvrsdljning Sverige. Infvr framtiden hoppas vi ddremot att samarbetet med landets stvrsta ndtoperatvr ska leda till att vi kan erbjuda vera kunder dnnu bdttre service och nya telekomtjdnster. Skanovas fvrsdljningsdirektvr Monica Bjvrk bedvmer vverenskommelsen som strategiskt viktig och utvecklingsbar: - Vattenfall dr en mycket intressant kund, som kompletterar sin kdrnaffdr med erbjudande om telefonitjdnster till sina kunder. Fvrsdljning av fast telefoni dr en viktig del i Vattenfalls flerproduktstrategi mot konsumentkunder. Sedan 1999 har Vattenfall erbjudit sina 600 000 elkunder fast telefoni. Genom att erbjuda sina elkunder ytterligare produkter som fast telefoni stdrker Vattenfall relationen till sina kunder, samtidigt som kunderna erbjuds samfakturering av el- och telefonitjdnsterna. Ldmnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. Fvr vidare information kontakta: Per Thorin, produktansvarig chef, Vattenfall Fvrsdljning Sverige, telefon 070-246 73 24. Gert Honnir, Informationschef, Vattenfall Fvrsdljning Sverige, telefon 070-539 51 12. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar