Vattenfall testar ny teknik för vindkraft till havs

Vattenfall testar ny teknik för vindkraft till havs Vattenfall planerar ett nytt stort vindkraftverk på Näsudden på södra Gotland. Det ska förses med ett nyutvecklat elsystem, som förväntas sänka kostnaden för vindkraften i framtiden. Vattenfall fortsätter nu satsningen på stora vindkraftverk genom Näsudden III - tredje generationens stora vindkraftverk. Anläggningen kommer att förses med ny teknik utformad för stora vindkraftverk till havs. Näsudden III kommer dock att placeras på land för att underlätta utvärdering och provning. Det nya elsystemet Windformer har utvecklats av ABB och består av en direktkopplad högspänd generator med en permanentmagnetiserad rotor. Varken växellåda eller transformator behövs med denna konstruktion, vilket väntas ge lägre energiförluster, lägre drift- och underhållskostnader samt längre livslängd. Det betyder högre energileverans till nätet och betydligt lägre produktionskostnad. Näsudden III ingår i Vattenfalls satsningar på uthålliga energilösningar och kommer att finansieras av Vattenfall, Energimyndigheten och ABB. Vindkraftverket beräknas stå på plats under år 2002, under förutsättning att alla tillstånd erhålls. - Projektet är ett led i vår vindkraftsstrategi, som bland annat inriktar sig på stora vindkraftverk till havs med ambitionen att uppnå konkurrenskraftig ekonomi. Just nu förbereder vi också en tillståndsansökan för tre-sju vindkraftverk i Kalmarsund, berättar Göran Dalén, ansvarig för Vattenfalls vindkraftutveckling. Vattenfall har varit föregångare när det gäller byggande och drift av stora vind-kraftverk. I början av 1980-talet uppfördes Näsudden I, med en effekt på 2 MW. Det ersattes tio år senare av Näsudden II, ett av världens största vindkraftverk, på 3 MW. Märkeffekt: 3 MW, som nås vid en vindhastighet av 13 m/s Vindintervall: 5-28 m/s Beräknad årsproduktion: 8,2 GWh, baserat på en årsmedelvind av 8,1 m/s. Detta motsvarar 410 eluppvärmda villor eller hushållsel åt 1640 hushåll. Navhöjd: 70 meter Rotordiameter: 90 meter Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10 För ytterligare information kontakta: Jan Blix, Projektledare, Vattenfall AB, telefon 08-739 62 84, mobil 070-539 62 84 Göran Dalén, Vattenfall AB, telefon 08-739 74 43, mobil 070-539 74 43 Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/06/08/20040813BIT21660/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar