Vattenfall uppdaterar sin bildservice för journalister

Vattenfall uppdaterar sin bildservice för journalister Vattenfall förbättrar sin service till journalister med en ny gemensam pressbildbank på webbplatserna i Sverige, Tyskland och Polen. Där kan redaktionen hämta porträtt på nyckelpersoner inom Vattenfall samt bilder på våra produktionsanläggningar, nätverksamhet och övriga verksamheter. I anslutning till bilderna finns bildtexter och information på respektive lands språk. Bilderna som finns i både hög- och lågupplöst version kan hämtas från pressidorna på vattenfall.com, vattenfall.se och vattenfall.pl. De får publiceras utan kostnad i samband med nyhetsrapportering under förutsättning att redaktionen anger fotografens namn, när det anges i pressbildbanken, annars Vattenfall. Välkommen in på www.vattenfall.se/om_vattenfall/press/pressmaterial/press_image_bank/pressimagebank.asp eller gå in på www.vattenfall.com välj "news and comments", därefter "press image bank". Eftersom vi just har startat denna tjänst, är vi tacksamma för synpunkter och förslag på uppdateringar redan från början. Ring vår pressavdelning på 08-739 50 10 under kontorstid eller skicka ett mail till press@vattenfall.com Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Martin May, head of Media Relations, Vattenfall AB, telefon 08-739 52 70, 070-539 52 70. Maria Lidzell, telefon +46 (0)8-739 75 82, 070-214 87 57. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20150/wkr0028.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar