Vattenfall värmer Finnboda

Vattenfall värmer Finnboda HSB har träffat avtal med Vattenfall Värme om att leverera värme till det nya bostadsområdet i Finnboda vid Stockholms hamninlopp. Vattenfall kommer att leverera värme redan under utbyggnadstiden, först från tillfälliga panncentraler, sedan från en ny värmeanläggning i Henriksdalsberget. Där ska Vattenfall med hjälp av värmepumpar återvinna värme ur det renade avloppsvattnet från reningsverket i berget. Lösningen, som bygger på ett samarbete med Stockholm Vatten, blir därför mycket gynnsam från miljösynpunkt. Överenskommelsen, som sträcker sig 15 år fram i tiden, innebär att Vattenfall investerar i och ska driva anläggningar för produktion och distribution av värme till området. - Av tillgängliga alternativ valde vi Vattenfalls lösning, för att den var den mest förmånliga, både från ekonomisk och miljömässig synpunkt. Vattenfalls förslag hade också tidsmässiga fördelar. De kan komma igång tidigt med värmepumpslösningen, som flexibelt kan anpassas till områdets utbyggnadstakt, säger Håkan Falk, VD vid HSB Bostad AB i Stockholm. - Stockholm Vatten och Vattenfall inleder i och med detta ett långsiktigt samarbete. Det är till fördel för båda parter eftersom vi får leverera råvaran till värmepumpen och medverka till att skapa en miljöanpassad lösning, säger Brita Forssberg, informationschef vid Stockholm Vatten. Området var tidigare varvsområde. Nya fartyg byggdes i 100 år fram till 1981. Därefter var det reparationsvarv till nedläggningen 1991. 1997 köpte HSB området för att bygga bostäder. Planeringen är nu i gång för att inflyttning ska kunna påbörjas 2003. Fullt utbyggt planeras den nya stadsdelen rymma 550 lägenheter och 20 000-25 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Håkan Falk, HSB Bostad AB, telefon 08-785 39 00. Brita Forssberg, Stockholm Vatten, telefon 08-522 120 00. Bo Berggren, Vattenfall Värme Norden, telefon 08-739 67 04. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/23/20040809BIT21050/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Prenumerera

Dokument & länkar