Vattenfalls bolagsstämma: Framsynt Europastrategi gav utdelning

Vattenfalls bolagsstämma: Framsynt Europastrategi gav utdelning Vattenfall fortsätter att gå bra. Dess goda resultat ska ses mot bakgrund av ett antal strategiska beslut som tagits under nittiotalet för att anpassa företaget till helt förändrade förutsättningar, sade styrelseordföranden Dag Klackenberg vid Vattenfalls ordinarie bolagsstämma, som idag genomfördes i Stockholm. Den avreglerade europeiska gemensamma marknaden för energi har i grunden förändrat förutsättningarna för Vattenfalls verksamhet, framhöll bolagets vd Lars G Josefsson. - Till för drygt ett decennium sedan drevs Vattenfall som ett affärsverk helt och hållet baserat i Sverige. Idag är Vattenfall ett aktiebolag med tyngd i Europa. Europatanken har påverkat och kommer att fortsätta att påverka Vattenfalls framtid på ett avgörande sätt. - Samarbetet över gränserna stärker vår verksamhet i respektive land, tillsammans får vi en bättre, större och starkare bas för vår verksamhet, beträffande såväl kapital som kunskap och management, framhöll Lars G Josefsson. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen samt beslutade om fördelning av bolagets vinst. Av de vinstmedel på sammanlagt SEK 9 710 319 128 som stod till bolagsstämmans förfogande beslutades att till aktieägaren utdela SEK 1 485 000 000 och överföra SEK 8 225 319 128 till ny räkning. Stämman utsåg följande åtta styrelseledamöter, samtliga omvalda från föregående år, nämligen Dag Klackenberg, Anette Brodin Rampe, Christer Bådholm, Peter Fallenius, Jan Grönlund, Lars G Josefsson, Peter Lindell och Elisabet Salander Björklund. Vidare blev Carl-Gustaf Angelin facklig företrädare för CF i styrelsen. Stämman fastställde ett ordinarie arvode om 1,6 miljoner kronor samt ett särskilt arvode avseende kommittéarbete om 240 000 kronor, det vill säga totalt 1 840 000 kronor. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Knut Leman, kommunikationsdirektör Vattenfall AB, telefon 08-739 5032. Martin May, presschef, Vattenfall AB, telefon 08-739 52 70. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01170/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar