Ytterligare förseningar på Ringhals

Ytterligare förseningar på Ringhals De reparationer av Ringhals 1 och 4, som vi tidigare har informerat om i ett pressmeddelande den 20 september, kommer ytterligare att fördröja återstarten av de båda blocken med flera veckor. Ringhals 4 För Ringhals 4:s del gäller det sprickor i en av reaktortankens röranslutningar. De två sprickor, som upptäcktes vid inspektionen under revisionsavställningen, har åtgärdats genom att så kallade båtprov har tagits ut. Ett båtprov innebär att man tar ut en bit av rörets insida där sprickan är belägen. Den urgröpta biten är båtformad - därav namnet. I det här fallet har man samtidigt avlägsnat sprickorna. De preliminära analyserna av de urtagna proven - som gjorts vid Studsvik Nuclear AB - väcker dock ytterligare några frågor som måste besvaras. Eventuellt kommer därför ytterligare båtprov att tas ut. Dessutom kommer omfattande datorberäkningar av hur hållfastheten påverkas av ingreppen att genomföras. De tillkommande arbetena beräknas senarelägga uppstarten av Ringhals 4 till tidigast under vecka 45. Ringhals 1 Reparationen av härdstrilens upphängningar på Ringhals 1 är i stort sett klar när det gäller det tekniska genomförandet. SKI (Statens Kärnkraftinspektion) har emellertid begärt att få in ytterligare beräkningar och dokumentation om reparationen för att få bekräftat att härdstrilens funktion i ett haveritillfälle är säkerställd. Arbete pågår med att ta fram dessa kompletterande uppgifter. Återstart av Ringhals 1 kan dock tidigast ske i mitten av november. Ytterligare upplysningar om Ringhals 4 får ni av produktionschef Bengt Hansson. För Ringhals 1 svarar VD Anders Hjorth. Båda nås via vår växel 0340-66 70 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/18/20040813BIT22020/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar