Bokslutskommunikè 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2002 · Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2%). · Kärnaffärens försäljning var fortsatt stark med totalt 418 MSEK (415). · Koncernens resultat före skatt blev 31,6 MSEK (-10,1). · Koncernens vinstmarginal blev 5,9 % (-1,8 %). · Fortsatt starkt kassaflöde efter investeringar 49 MSEK (30). Vänersborg 2003-02-14 VBG AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon : 0521 - 27 77 67 0702 - 27 77 78 E-post: abi@vbgab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT01100/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT01100/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har cirka 1 600 anställda i 18 länder världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar