Delårsrapport 1/1 - 30/9 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/9 2002 * Kraftigt förbättrat rörelseresultat för kärnaffären Lastvagnsutrustning till 30,4 MSEK (21,0). * Stabil omsättning för Lastvagnsutrustning 309 MSEK (305). * Nettoomsättningen för koncernen blev för tre kvartal 395 MSEK (413). * Koncernens rörelsemarginal ökade till 5,5% (4,6%) och 21,7 MSEK (18,9). * Koncernens vinstmarginal förbättrades till 5,0% (4,1%) och 19,8 MSEK (17,1). MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning för tredje kvartalet uppgick till 120,6 MSEK (129,5) vilket var 6,9 % lägre än samma period föregående år. För första nio månaderna var försäljningen 394,9 MSEK (412,8) vilket var cirka 4,3% lägre än föregående år. Lastvagnsutrustning : Lastvagnsutrustning är koncernens kärnverksamhet och klart dominerande affärsområde med 78,1 % (73,9 %) av omsättningen under niomånadersperioden. Affärsområdet indelas i olika produktområden. Kopplingsutrustning för sammankoppling av lastbil och släp är det dominerande och står för 90 % av försäljningen. Övriga produktområden är automatiska slirskydd, flakstolpar, vändskivor med kringutrustning till dragbilar för semitrailers samt övriga tillbehör för lastbilar. Omsättningen för tredje kvartalet blev 91,4 MSEK (95,5), en minskning med 4,3 %. Totalt blev omsättningen för tre kvartal för affärsområdet 308,6 MSEK (305,2), en ökning med drygt 1 %. Mot bakgrund av nedgången i nyproduktion av tunga lastbilar har koncernen lyckats hålla försäljningsvolymen på en stabil nivå och förstärkt den ledande positionen på världsmarknaden när det gäller utrustning för sammankoppling av tunga fordon. Utvecklingen av marknaden är fortsatt svårbedömd. Maskinelement : Marknads- och försäljningsutvecklingen har sedan slutet av förra året varit mycket svag men under senare delen av årets tredje kvartal ökade orderingången. Omsättningen blev 86,3 MSEK (107,6) vilket var 19,8% lägre än samma period föregående år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01560/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01560/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar