DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/9 2003

VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kom-pletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stock-holmsbörsens O-lista. DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/9 2003 · Koncernomsättningen 395,3 MSEK (394,9) efter starkt tredje kvartal. · Resultat efter finansnetto 33% bättre än föregående år 26,3 MSEK (19,8). · Ökad avkastning på sysselsatt kapital till 12,0 % (9,1). · Resultat efter skatt ökade med 37% till 18,3 MSEK (13,4). · Vinsten per aktie ökade till 5:86 (4:04). För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef , Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78 E-post: abi@vbgab.com Nästa rapport Bokslutskommuniké 2003 - februari 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har cirka 1 600 anställda i 18 länder världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar