DELÅRSRAPPORT 1/1 – 30/6 2004

- Koncernens omsättning ökade med 13% till 303,9 MSEK (268,1).

- Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade

med 55% till 29,6 MSEK (19,1).

- Koncernens resultat före skatt ökade med 21% till 19,5 MSEK (16,1).

- Koncernens vinst efter skatt ökade till 13,8 MSEK (11,2).

- Vinsten per aktie ökade med 24% till 4:41 (3:57).

För ytterligare information kontakta :

Anders Birgersson, VD och koncernchef

Telefon : 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78

E-post: abi@vbgab.com

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har cirka 1 600 anställda i 18 länder världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar