Bokslutskommuniké januari - december 2002

Bokslutskommuniké januari - december 2002 Stora omstruktureringskostnader · Koncernens försäljning för helåret 2002 uppgick till 1 156,3 Mkr (1 221,7) · Resultat före avskrivningar blev -69,6 Mkr (78,3) · Koncernens resultat efter finansnetto blev -268,3 Mkr (-7,8) · Resultatet är belastat av betydande omstruktureringskostnader samt engångsnedskrivningar av varulager och goodwill · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas Säkrad finansiering · Styrelsen har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om cirka 195 Mkr efter emissionskostnader · En av bolagets huvudägare, Nordico med knappt 15 procent av aktiekapitalet, kommer att teckna sin andel av emissionen. FöreningsSparbanken garanterar återstående del av nyemissionen · Nuvarande lånefinansiering om cirka 420 Mkr förlängd i fem år Omfattande förändringsarbete påbörjat · Under året har vissa kostnadsreducerande åtgärder vidtagits för att möta den svaga lönsamheten. Antalet butiker har under året minskat med 27 · Den nya ledning som tillträdde i november 2002 har initierat ett omfattande åtgärdsprogram, som bland annat innefattar förenkling av bolagsstrukturen samt översyn av sortiment, butiksstruktur och varumärken med målet att skapa en uthållig lönsamhet i koncernen Information Vid frågor kontakta: Roland Nilsson, VD, Nordic Shoes & Accessories AB, telefon 08- 545 13 800. Kommande informationstillfällen Delårsrapport januari - mars 2003 29 april 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 27 augusti 2003 Bokslutskommuniké (januari - augusti) 30 oktober 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00870/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00870/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar