Bokslutskommuniké januari-augusti 2003

VD och koncernchef Roland Nilsson kommenterar Wedins bokslutskommuniké 2003: Avslutat städarbete När vi idag lämnar vår bokslutskommuniké för det avkortade verksamhetsåret 2003 markerar det också slutet på en intensiv städperiod i Wedins. Koncernens resultat präglas starkt av det omfattande förändringsarbete och den effektivisering som pågått sedan slutet av föregående år. Årets resultat belastas av uppkomna engångskostnader i samband med fusionen av ett antal dotterbolag till en gemensam koncernorganisation. Åtgärdsprogrammet syftar till att öka Wedins framtida intjäningsförmåga och stärka vår ställning på den nordiska marknaden. Vi har nu skapat en mer operativ organisation och en enhetlig struktur med tydliga centrala funktionsansvar som stödjer hela butiksnätet i Norden. Samtidigt har vi inrättat ett antal för koncernen nya ansvarsområden - personal, marknad och logistik - som är avgörande för en effektiv kedjedrift och ett detaljhandelsföretags framgång. Hittills följer både aktiviteter och kostnader den uppsatta planen som ska ge full effekt på 3-5 års sikt beroende av konjunkturutvecklingen. Fräschare butiker och samordning av varumärken ger förutsättning för lönsamhet Ett viktigt steg i vårt arbete att nå ytterligare kostnadsfördelar är att samla alla verksamheter i volymsegmentet under varumärket Wedins. Samordningen av varumärkena och införandet av ett integrerat sortiment är påbörjat och beräknas vara slutfört i mars 2004. Det är då alla våra kunder kommer att möta förändringarna i butik. Vi fortsätter även översynen av vår butiksstruktur som ett led i effektiviseringen av den löpande verksamheten. Jag har tidigare sagt att det tar tid att ställa om en verksamhet av den storlek som Wedins utgör. Med en betydligt mer effektiv och motiverad organisation, attraktivare erbjudanden i butik och en tydlig målstyrning har vi nu skapat förutsättningar för en positiv utveckling av det nya Wedins. Stockholm den 30 oktober 2003 Roland Nilsson Bokslutskommuniké januari-augusti 2003 Mot bakgrund av beslut om ändrad redovisningsperiod lämnar Wedins en bokslutskommuniké avseende årets första åtta månader. Nästa hela räkenskapsår blir 1 september 2003 - 31 augusti 2004. · Koncernens försäljning uppgick till 611,7 Mkr (729,8). Minskningen är främst en följd av ett reducerat butiksbestånd. · Bruttovinstmarginalen ökade med 5,8 procentenheter till 51,9 procent. · Resultat före avskrivningar var -52,4 Mkr (-51,0). · Resultat efter skatt uppgick till -70,3 Mkr (-92,3). · Resultat per aktie uppgick till -0,83 kr (-12,18). · Förändringsarbetet har löpt enligt plan. · Fulltecknad nyemission tillförde bolaget 195 Mkr under det andra kvartalet. · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. · Vid frågor vänligen kontakta: Roland Nilsson, VD Wedins Skor & Accessoarer AB, telefon 08-508 99 200 eller 070-580 81 85. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00540/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00540/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar