Delårsrapport Januari - juni 2002

Delårsrapport Januari - juni 2002. · Wedins försäljning ökade med 4,7 procent till 544,2 Mkr (520,0) · Resultat före avskrivningar uppgick till -14,2 Mkr (2,4) · Resultat efter finans uppgick till -63,7 Mkr ( -36,5 ) · Under perioden har kapitalbindningen reducerats med ca 50 Mkr · Det tidigare aviserade åtgärdsprogrammet har intensifierats för att kompensera för minskad försäljning. · Elva butiker som inte uppfyller lönsamhetskraven har stängts eller avyttrats. Avvecklingskostnaderna för detta har varit betydande. · Wedins renodlar sin varumärkesstruktur. Koncernens samtliga skobutiker i volymsegmentet döps om till Wedins Skor. Som en effekt av denna renodling avyttras fjorton butiker i Norge som inte passar in i konceptet. Vid frågor kontakta Alexander Hegard, VD Wedins Norden AB.Telefon 08 - 545 13 800 eller 0047 - 915 605 59. Denna rapportering har ej granskats av bolagets revisor. Kommande rapporttillfällen. Delårsrapport för januari -september avges den 29 oktober 2002. Bokslutskommuniké för verksamheten 2002 avges februari 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00880/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00880/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar