Delårsrapport Januari-september 2002

Delårsrapport Januari-september 2002 · Koncernen har bytt namn till Nordic Shoes & Accessories AB (Publ). · Till ny verkställande direktör har Roland Nilsson utsetts. Han tillträder sin befattning den 4 november 2002. · Koncernens försäljning uppgick till 821 Mkr (833,5), en minskning med 1,5 procent. · Resultat före avskrivningar uppgick till -57,4 Mkr (22,6), efter engångskostnader om 67,9 Mkr. · Resultat efter finansnetto uppgick till -132,2 Mkr (-37,5). · Kapitalbasen kommer att förstärkas genom en nyemission som beräknas genomföras under början av 2003. Huvudägarna JPW Holding samt Nordico har ställt sig positiva till att delta i emissionen. · Under räkenskapsperioden har ett omfattande omstruktureringsprogram genomförts. Kostnadsneddragningar i form av personalminskning, butiksnedläggningar, sortimentsrationalisering, förstärkning och renodling av varumärken samt engångsnedskrivning av varulager är de viktigaste delarna av programmet. · Resultatet för det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet förväntas överstiga föregående år (30 Mkr) som en följd av dels det genomförda omstruktureringsprogrammet, dels den positiva inledningen av kvartalets försäljningsutveckling. · Det operativa kassaflödet bedöms bli positivt för helåret. Vid frågor kontakta Alexander Hegard, VD Nordic Shoes & Accessories AB. Telefon 08-545 13 8 00 eller 0047-915 605 59. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00920/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00920/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar