Venue Retail Group har kommit överens om ett nytt bankavtal med Nordea.

Venue Retail Group har kommit överens om ett nytt bankavtal med sin nuvarande bank, Nordea. Det tidigare avtalet löpte ut den 28 juni 2019

Det nya avtalet innehåller som tidigare i huvudsak två krediter, ett förvärvslån som härstammar från förvärvet av Deco Bags, samt en checkräkningskredit på 100 MSEK. Därutöver har bolaget vid ett tillfälle under tilläggsavtalets löptid möjlighet att teckna en tillfällig övertrasseringsrätt om 30 Mkr under högst tre månader från beviljande av övertrasseringsrätten, och således öka checkräknings-krediten till 130 Mkr. Det är en ökning med 15 Mkr mot tidigare avtal. Det är ett 4 månaders avtal och gäller till och med 31 oktober 2019.


Stockholm 15 juli

Jonas Ottosson
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 juli 2019 tid som anges av nyhetsdistributören Cision enligt ovan.

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar