Wedins offentliggör försäljningssiffror för det första kvartalet 2004/2005

• Koncernens omsättning uppgick till drygt 290 Mkr (260,8) • Försäljning i jämförbara enheter ökade med cirka 5 % • Resultatet överstiger föregående års kvartalsresultat

Koncernens omsättning för det första kvartalet uppgår preliminärt till drygt 290 Mkr, jämfört med 260,8 Mkr för motsvarande period under verksamhetsåret 2003/2004. Försäljningen i jämförbara enheter beräknas ha ökat med cirka 5 procent. I den totala omsättningsökningen ingår SkoCity samt under perioden nyöppnade butiker med integrerat sortiment av skor och accessoarer. Dessa medför planenligt ökade kostnader, men resultatet blir likväl bättre än för motsvarande period föregående verksamhetsår, då resultatet före skatt uppgick till 2 Mkr. - Det är naturligtvis glädjande att kunna konstatera att övergången till större butiker med ett integrerat sortiment av skor och accessoarer ger just den förbättring av försäljning och resultat som vi förväntat oss. Vi har för närvarande ett tjugofemtal butiker med det integrerade sortimentet. Den förestående nyemissionen om cirka 150 Mkr ska ge oss full kraft att fortsätta omdaningen av Wedins mot just större butiker, säger bolagets VD Roland Nilsson. Delårsrapporten för första kvartalet avges den 18 januari 2005. De fullständiga villkoren för nyemissionen kommer att offentliggöras senast den 17 december 2004, via pressmeddelande. Ordinarie bolagsstämma beräknas att avhållas den 18 januari 2005 och emissionsprospekt beräknas att offentliggöras den 21 januari 2005.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar