Följ med och se!

Följ med och se är biskop Johan Dalmans herdabrev till Strängnäs stift. Biskopen skriver personligt för dig med uppmaningen Be, Bry dig och Fira gudstjänst! Biskop Johan Dalman fick som liten höra Följ med och se  – nu säger han samma sak till dig, Följ med och se!

Biskop Johan Dalman skriver i sitt herdabrev med uppmaningen: Be, Bry dig och Fira gudstjänst!

Johan, följ med och se… Med den uppmaningen från en katolsk nunna började biskop Johan Dalman sin tros resa. Nu säger han och uppmanar de orden till alla: Följ med och se! Längs med vägen får man som läsare möjlighet att lära känna kyrkan och upptäcka kristen tro via bön, gudstjänst och vikten av att bry sig om varandra.


Johan Dalman

Är Strängnäs stifts femtioåttonde biskop. I november 2015 utsågs biskop Johan Dalman till överhovpredikant i Slottskyrkan på Stockholms slott, då han tog över efter Lars-Göran Lönnermark. Han är teologie doktor och varit sekreterare för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala.  

Vill du veta mer om biskopen? Lyssna på Johan Dalmans avsnitt från Biskopspodden tidigare i år. Där berättar han varför han tror att några leverpastejsmörgåsar och bibelvisor kan ha varit ingången till hans kristna liv…  


Författare: Johan Dalman  

Omslag och grafisk form: Margareta Brisell Axelsson

Illustration: Anna Blåder Illustration & Design

ISBN: 978-91-526-3665-7

Utgivning: 25 november 2016

Pris: Från 169 kr/st. 

Verbum AB är Sveriges ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur. Verbum ger ut Kyrkans Tidning, Sändaren och Amos och är dotterbolag inom Berling Media AB.

Om oss

Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler. Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten. Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.