Ny bok om att bygga kyrkoråd rustade för framtidens utmaningar

Kyrkoråden i Svenska kyrkan är enormt viktiga. Där sker den långsiktiga planeringen och där tas de strategiska besluten. Niclas Blåder har i sin nya bok Tillitens gemenskap undersökt hur kyrkorådsledamöter och anställda ser på kyrkorådets arbete och vilka beståndsdelar som är viktiga i ett kyrkoråd rustat för framtidens utmaningar. 

Boken bygger på intervjuer med kyrkorådsordföranden, kyrkoherdar samt anställda i tre församlingar.

 • Hur bör kyrkorådet vara utformat för att möta framtidens utmaningar?
 • Vilka komponenter är viktiga för ett gott samarbete?
 • Hur skapar man tillit och en ”vi-känsla”?
 • Vilken kunskap och kompetens är viktig för kyrkorådsledamöter?

Rakt igenom hela boken finns frågor insprängda att reflektera över och diskutera: Hur ser det ut i den egna församlingen, vilka möjligheter och utmaningar står man inför? 

Tillitens gemenskap vänder sig framförallt till kyrkoråd men även till personalgrupper i Svenska kyrkan och andra som är intresserade av Svenska kyrkans organisation och teologi.

- Jag tror att den här boken är ett bra redskap för att fundera kring sitt eget kyrkoråds möjligheter och utmaningar i nära framtid. I slutet av boken får du även praktiska förslag på viktiga beståndsdelar för att skapa tillit - och därmed en grogrund för ett gott samarbete, säger Niclas Blåder.

 

Några röster om boken:

”Tydlig och avskalad lägesbeskrivning, klarsynt analys, handfast och erfarenhetsbaserad skiss till praktik. En nödvändig bok för alla kyrkoråd.”

Håkan E Wilhelmsson, präst i Svenska kyrkan och fd domprost i Lund

"Tillitens gemenskap är en bok som inbjuder till samtal om vår tro, framtiden för våra församlingar och vårt gemensamma ansvar. Jag hoppas att Niclas Blåders bok kommer att finnas som studiematerial i många kyrkoråd, det kan vara vägen till den gemensamma tilliten." 

Birgitta Wrede, ordförande i kyrkorådet i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

 

 • Titel: Tillitens gemenskap. Teologiska och praktiska reflektioner om kyrkoråd
 • Författare: Niclas Blåder
 • Förlag: Verbum AB
 • Omslag: Anna Larsson
 • ISBN: 978-91-526-3789-0
 • Utgiven
 • Pris: Från 249 kr/st
Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler. Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten. Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.

Taggar:

Om oss

Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler. Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten. Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Niclas Blåder är stiftsprost i Stockholms stift. Han har också arbetat med kyrkans verksamhet/didaktik för barn och forskat kring luthersk identitetskonstruktion inom olika lutherska kyrkor.
Twittra det här

Citat

Tydlig och avskalad lägesbeskrivning, klarsynt analys, handfast och erfarenhetsbaserad skiss till praktik. En nödvändig bok för alla kyrkoråd.
Håkan E Wilhelmsson, präst i Svenska kyrkan och fd domprost i Lund
Tillitens gemenskap är en bok som inbjuder till samtal om vår tro, framtiden för våra församlingar och vårt gemensamma ansvar. Jag hoppas att Niclas Blåders bok kommer att finnas som studiematerial i många kyrkoråd, det kan vara vägen till den gemensamma tilliten
Birgitta Wrede, ordförande i kyrkorådet i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö