Om andlighet och yta i debutboken Djup tid och tunna ställen

Are Norrhava är präst och meditationslärare. Med stor nyfikenhet på människor och möten mellan människor förmedlar han en gudstro som är förenlig med mångfald, öppenhet och glädje. Djup tid och tunna ställen är en bok om liv och andlighet. Om djup och yta. 

–Boken kommer inte med några färdiga svar eller lösningar, men vill visa på en kontemplativ livshållning; ett sätt att närma sig det som vi redan känner till så att det kan få berätta om något mer. Något heligt och vackert, säger Are Norrhava.

Djup tid och tunna ställen handlar om vad som händer när vi släpper tag om framåt och bakåt och istället ser djupet.

Tillsammans med en nära och vindlande berättelse mellan privata upplevelser, reflektioner och samtal, får vi även ta del av Ares andliga resa och hans globala blick och nyfikenhet på mötet mellan människor. Läsaren får inblick i livet hos sockerrörsmänniskorna och de sjungande männen i Colombia, den barska buddhistmunken i Burma och den själavårdande ortodoxa prästen.

Are Norrhava resonerar, utifrån sina möten, om vad Gud kan betyda för oss idag. Kan man välja sina rötter och sin identitet? Kan yta och glamour förenas med andligt djup? Kan kärleken till Beyoncé jämföras med kärleken till Gud?

Begreppet tunna ställen är djupt förankrat i den keltiska kristendomen. Kelterna såg det som platser där himmel och jord, ande och materia, kom varandra särskilt nära, heliga platser. Tunna ställen var för dem platser där ens sätt att betrakta världen förändras; något ändligt och världsligt blir till ett fönster mot det oändliga och andliga.

Are Norrhava har också hämtat inspiration från franciskanermunken Richard Rohr. När Rohr talar om ”djup tid” så handlar det om den tid som inte går att stycka upp, ordna och mäta. Utöver den tid som vi upplever som kronologisk, där ett ögonblick följer på nästa, räknar han alltså även med en annan tidskvalitet som är djupare och rymligare. Och mera verklig?

Boka gärna in Are Norrhava för intervjuer i Stockholm eller under bokmässan, fredag-lördag den 28 och 29 september, i Göteborg. Mejla sofie.kalodimos@verbum.se

Lyssna till Ares seminarium på bokmässan i Göteborg, lördagen den 29 september klockan 15:00-15:45. Ett samtal mellan Are Norrhava, Agneta Sjödin och biskop KG Hammar.

Titel: Djup tid och tunna ställen
Författare: Are Norrhava
Förlag: Verbum 
Omslag: Håkan Liljemärker
Omslagsfoto: Marcus Gustafsson
Grafisk form: Maggan Brisell Axelsson
ISBN: 978-91-526-3729-6
Utgivning: 17 september 2018
Recensionsdatum: 17 september 2018
Pris: Från 198 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.se

Taggar:

Om oss

Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler. Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten. Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Kelterna erfor att det fanns platser där himmel och jord, ande och materia, kom varandra särskilt nära, heliga platser. Tunna ställen var för dem platser där ens sätt att betrakta världen förändras; något ändligt och världsligt blir till ett fönster mot det oändliga och andliga.
Twittra det här
Djup tid handlar det om den tid som inte går att stycka upp, ordna och mäta. Utöver den tid som vi upplever som kronologisk, där ett ögonblick följer på nästa, räknar han alltså även med en annan tidskvalitet som är djupare och rymligare.
Twittra det här

Citat

Djup tid och tunna ställen är ett slags andlig reseskildring genom vår samtid. Boken bygger på mina egna erfarenheter av såväl smärta och uppgivenhet som djup glädje, tacksamhet och förundran. Ständigt i dialog med mina vänner och vägledare runtom planeten, kors och tvärs genom världshistorien och ur en mångfald av visdomstraditioner.
Are Norrhava
Boken är min kärleksförklaring till den här förunderliga världen och ett försök att navigera min samtid med hjärtat som kompass. Vi rör oss mellan glesbygd och storstäder, en tatueringsstudio i Stockholm och ett skogskloster i Burma. Berättelsen gör nedslag på en skönhetstävling i Söderhavet, en förskolas grusiga kapprum och förtroliga samtal över en bardisk.
Are Norrhava
Det är mycket vanligare än vad man kanske tror att människor bär på upplevelser av något "mer", erfarenheter av transcendens. Det kan handla om att ens upplevelse av tiden och rummet förändras, om än för en kort stund. Stunder som förändrar, gör något med vår blick på verkligheten och hur vi närmar oss vår omvärld. Samtidigt råder en "språkbrist" på det här området idag. Och det kan göra att vi tystnar, glömmer och inte förmår integrera vad vi upplevt med vår livsåskådning.
Are Norrhava
Djup tid och tunna ställen är två språkliga verktyg ur kyrkans tradition som kan bli behjälpliga. Som kan både klä i ord sådant som vi redan upplevt och öppna upp blicken för att känna igen det när det infinner sig. Det har de blivit för mig och jag vill dela med mig av hur.
Are Norrhava
Det handlar om ögonblick, glimtar av något "större". Av hur tiden djupnar och våra sinnen öppnas. Det ändliga, fysiska och materiella blir bärare av något evigt, något andligt. Erfarenheter av helighet eller genomskinlighet, mitt i det som vi annars brukar kalla för vardagen. Vad har de här glimtarna att säga om vilka vi är och vad livet handlar om, på djupet?
Are Norrhava