Freja eID+ blir första mobila e-legitimationen att godkännas av E-legitimationsnämnden

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att statliga E-legitimationsnämnden har godkänt Freja eID+ för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Detta innebär att Sverige för första gången får en mobilbaserad e-legitimation med nationell räckvidd som är prövad och granskad av en statlig myndighet.

Freja eID+ är en nyckel till det digitala livet och erbjuder användare en kostnadsfri tjänst i form av en mobil e-legitimation och en Mina Sidor-kontrollpanel med vilka användaren styr sin digitala identitet. Freja eID+ erbjuder företag och myndigheter möjligheten att låta kunder och medborgare logga in, skriva under och kommunicera säkert i digitala tjänster. Tjänsten lanserades 15 augusti 2017 och är den första mobila e-legitimationen som har ansökt om att prövas av E-legitimationsnämnden.

Svensk e-legitimation är statens kvalitetsmärke för e-legitimationer. Kvalitetsmärket visar att en e-legitimation är kontrollerad och godkänd av E-legitimationsnämnden. Prövningen sker mot ett nationellt tillitsramverk som baserar sig på internationell standard. En e-legitimation med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation går att lita på för offentliga och privata aktörer med e-tjänster som kräver e-legitimation. Även användare kan känna sig trygga med att en e-legitimation märkt Svensk e-legitimation är en säker identitetshandling. Mer information om kvalitetsmärket finns på www.elegnamnden.se.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
”Idag har Verisec tagit ett historiskt steg i och med att Freja eiD+ blir den första mobila e-legitimationen som godkänns för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Intresset har varit stort sedan lanseringen och redan innan godkännandet fanns flera kunder, såväl inom privat som offentlig sektor, som tecknade avtal med vår nya tjänst. När vi nu har fått detta kan vi på allvar påbörja arbetet med att göra Freja eID+ till nyckeln för miljoner svenskars digitala liv. Och med detta starka fundament på hemmamarknaden kan vi nu också påbörja lanseringen internationellt.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 10.50 CET.

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic Holding AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar