Kraftig kundtillväxt för Verisec i Förenade Arabemiraten

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man under hösten 2017 nära tredubblat antalet kunder inom segmentet bank och finans i Förenade Arabemiraten. Ökningen är ett resultat av riktade insatser i regionen efter att ändrade konkurrensförhållanden öppnat möjligheter att inleda samarbete med ett stort antal nya kunder.

Verisec etablerade verksamhet i Förenade Arabemiraten, med kontor i Dubai, under andra halvan av 2015. Fokus på denna marknad har varit att i ett första steg leverera tredjepartsprodukter inom dataskydd och kryptering för bankmarknaden, för att i ett nästa steg även erbjuda Verisecs egenutvecklade produkter inom digitala identiteter och e-legitimering. Strategin har varit framgångsrik och fram till första halvåret 2017 hade kundrelationer etablerats med sex banker. Under året har ändrade konkurrensförhållanden öppnat för en större satsning på regionen. Denna satsning inleddes under våren med såväl nyrekrytering och marknadsaktiviteter och resultatet är att avtal har kunnat tecknas med ytterligare elva banker. I och med detta närmar sig Verisecs marknadsandel 50% inom banksektorn i Förenade Arabemiraten.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
”Satsningen på Mellanöstern har gått över förväntan och att ha nått en så stark marknadsposition på drygt två år visar på vår förmåga att kunna växa internationellt. Nu hanterar vi den innersta kärnan av IT-säkerheten för sjutton banker i regionen och det öppnar naturligtvis stora möjligheter för oss att leverera Freja och andra egenutvecklade produkter inom e-legitimering till dessa kunder. Dock är ledtiden för den typen av affärer betydligt längre, men med vår styrkeposition hos dessa banker är förutsättningarna goda för fortsatt tillväxt i regionen, inom alla våra produktområden.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar