Redeye: Verisec - A good quarter

Verisec's report for the second quarter of 2018 showed higher sales than anticipated and EBIT was in line with expectations. Regarding Freja eID nothing new of high importance was communicated. Following the report, we only make minor estimate changes.

Read more and download the research update: http://bit.ly/2Nvyc4e

Become a member at Redeye to access the latest research on Life Science and Tech companies.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/ 

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Prenumerera