Södertälje blir första kommun att välja Freja eID för anställda och medborgare

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Södertälje kommun har anslutit sig till Sveriges nya e-legitimation Freja eID. Avtalet ger Södertälje möjlighet att för första gången erbjuda en enhetlig lösning för e-legitimering, för såväl medborgare som medarbetare, vilket underlättar kommunens digitalisering.

Freja eID är ett ekosystem för betrodda digitala identiteter. Tjänsten erbjuder två nivåer av tillit, en basnivå där användaren gör en självregistrering och en plusnivå med en högre tillit där användaren också måste bekräfta sin identitet genom en fysisk identitetskontroll. Denna högre nivå – Freja eID+ – är godkänd av statliga E-legitimationsnämnden för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

En kommun kan använda basnivån för vissa användargrupper såsom skolelever och plusnivån för anställda som skall kunna komma åt kommunens nätverk eller för medborgare som skall komma åt e-tjänster som fordrar identifiering med hög tillitsnivå.

Fredrik Wellner, Tjänsteansvarig identitetshantering, Södertälje kommun kommenterar:
”Vi kommer använda Freja eID för identifiering av anställda i våra känsligaste system, till vårdfederationen Sambi samt för signering av dokument. Freja eID kan också användas för att identifiera medborgare, bland annat möjliggör Freja eID att de som inte kan få ett BankID kan använda de e-tjänster vi tillhandahåller.”

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Att digitalisera en verksamhet utan att ha tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och säker e-legitimation kommer inte vara möjligt och vi ser ett stort behov av Freja eID bland många av Sveriges kommuner. En nyckelfaktor till att vi kan erbjuda kommuner en sådan lösning är ju bland annat att vi lyckats lösa problemet med en storskalig fysisk ID-kontroll av användarna. Dels gör vi en första ID-kontroll på distans med personalen i vårt säkerhetscenter och därefter kan användaren besöka något av de 2000 Freja eID-ombud som finns runt om i Sverige, exempelvis i förbutikerna på många ICA, COOP och Willys-butiker. Detta är en nyckel till att Freja eID kan erbjuda Sveriges alla kommuner en skalbar e-legitimation”.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexiko City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic Holding AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar