Tieto lanserar ny underskriftstjänst med Freja eID

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Tieto har lanserat Tieto Public Document Signing, en fristående underskriftstjänst som är integrerad med Freja eID. Med lösningen kan företag, myndigheter och organisationer göra lagligt bindande digitala underskrifter och därmed göra stora effektiviseringar. 

Tieto och Verisec har sedan tidigare ett tätt samarbete avseende Freja eID. Nu lanserar Tieto en tjänst för underskrift av dokument som ska stödja Tietos kunder i deras digitaliseringsprojekt.

Ulrika Giers, affärsutvecklingschef inom offentlig sektor Tieto, kommenterar:
“Underskrifter är ofta det som sätter stopp för digitaliseringen av våra kunders affärsprocesser. Pappershantering och manuella processer är fortfarande normen vad gäller underskrifter. Elektroniska underskrifter har funnits länge men av flera skäl är det ännu inte utbrett. En e-legitimation är en viktig beståndsdel i detta sammanhang då den garanterar och går i god för att det är rätt invånare eller anställd som gör underskriften”, säger Ulrika Giers, Tieto.

Freja eID+ är en e-legitimation för privata och offentliga verksamheter, och är Sveriges första mobila e-legitimation som fått godkännande av statliga E-legitimationsnämnden för kvalitetsmärket svensk e-legitimation. Freja eID kan användas för att identifiera medborgare, vilket möjliggör signering av dokument i enlighet med EU:s nya direktiv (eIDAS). Utöver detta kan även användargrupper som idag står utanför befintliga e-legitimationer skaffa Freja eID på basnivå. Detta möjliggör ökad digitalisering för grupper som idag endast kan hanteras med pappersbaserade processer.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
“Med Tietos starka ställning som systemintegratör, inte minst inom den offentliga sektorn, är vi naturligtvis mycket glada över att kunna erbjuda våra kunder deras underskriftstjänst. Efterfrågan på smidiga lösningar för digitala underskrifter är mycket stor och ett självklart användningsområde för Freja eID.”

För mer information, vänligen kontakta:
Ulrika Giers, affärsutvecklingschef inom offentlig sektor Tieto
Mobil: +46 70 301 83 11
Epost: ulrika.giers@tieto.com

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 500 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 15 miljarder SEK. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. 

Om Verisec  
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexiko City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic Holding AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com 

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic Holding AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar