Utnyttjande av teckningsoptioner i Verisec AB (publ)

Personalen i Verisec har tecknat aktier inom ramen för det incitamentsprogram som
etablerades i maj 2015, och där perioden för teckning av aktier (1 juli 2018 – 31 december 2018) nu inletts.

I maj 2015 emitterade Verisec AB (publ) teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Incitamentsprogrammet innebar att Verisecs medarbetare erbjöds möjligheten att köpa optioner som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier i Verisec AB (publ) till teckningskursen 60 kronor per aktie under perioden 1 juli 2018 – 31 december 2018.

När teckningsperioden inleddes den 1 juli 2018 uppgick de anställdas innehav enligt incitamentsprogram 2015/2018 till 100 450 teckningsoptioner. Idag har anställda i Verisec totalt tecknat 12 975 nya aktier inom ramen för incitamentsprogrammet, vilket tillför Verisec AB (publ) 778 500 kronor och ökar antalet aktier med 0,3%.

Efter teckning av teckningsoptioner kvarstår totalt 87 475 teckningsoptioner i incitamentsprogram 2015/2018 som kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till 31 december 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Prenumerera

Dokument & länkar