Verisec byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att man avser att byta Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till Erik Penser Bank AB. Bytet sker den 30 april 2018.

Verisec är upptaget för handel på Nasdaq First North Premier, vilket innebär att företaget måste ha ett avtal med en Certified Adviser. En Certified Adviser har en kontrollfunktion i förhållande till Nasdaq First North Premier och skall tillse att regler och krav som är förknippade med att vara upptagen till handel på marknadsplatsen följs. En Certified Adviser har också en rapporteringsskyldighet ifall regler inte följs.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Vi ser kontinuerligt över våra samarbeten, såväl kring vår affärsverksamhet som kring aktiviteter kopplade till kapitalmarknaden och vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Erik Penser Bank AB som ny Certified Adviser.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic Holding AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar