Verisec välkomnar Resurs Bank som ny kund på den nordiska marknaden

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att Resurs Bank väljer att utöka sitt kunderbjudande med ytterligare en digital legitimeringsmetod genom Freja eID. Genom det nya avtalet kommer Resurs Bank att ha möjlighet att erbjuda e-legitimationstjänsten Freja eID till bankens nordiska kundbas på cirka fem miljoner kunder.

Freja eID är en ny e-legitimation som lanserades den 15 augusti 2017 och den första användargrupp som kopplades på var Sveriges universitets- och högskolestudenter. Därefter har ett antal olika företag och organisationer meddelat att man kommer införa Freja eID som ID-metod för sina användare. Resurs Bank är den första finansiella aktören som ansluter sig till det nya ekosystemet av digitala identiteter som Verisec bygger upp med Freja eID.

Resurs Bank är en nordisk nischbank med inriktning på finansiella tjänster till privat- och företagsmarknaden. Några av Resurs Banks samarbetspartners inom finansierings- och betalningslösningar är kedjor som SIBA, Bauhaus, NetOnNet, SOVA, Ticket, BMW och MIO. Resurs har tiotusentals butiker i norden och genom dem en kundbas på cirka fem miljoner individer. Som en del av sin fortsatta digitalisering av verksamheten lägger Resurs Bank till ytterligare en e-legitimationstjänst genom Freja eID. Detta för att skapa förutsättningar för sina samarbetspartners inom detaljhandeln att framöver kunna erbjuda sina kunder fler alternativ för en smidig och säker användarupplevelse.

Joakim Wallin, Head of Cards Nordic, Resurs Bank kommenterar:
”Genom att vi lägger till Freja eID som ytterligare en e-legitimationstjänst tar vi ett stort steg framåt i vår digitala tjänsteutveckling eftersom vi nu får en plattform där vi kan affärsutveckla utifrån ett nordiskt perspektiv. Hittills har vi anpassat oss till de olika e-legitimationslösningar som finns i respektive land och där är skillnaderna mycket stora. Med en mer flexibel ID-plattform, som fungerar över gränserna, kan vi nu växla upp vårt digitala erbjudande till en ny nivå.”

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
”Avtalet med Resurs Bank visar tydligt att det finns en efterfrågan på alternativa lösningar kring e-legitimation. Just det nordiska perspektivet, som var en av nyckelfaktorerna till att Resurs Bank valde Freja eID tycker jag är värt att nämnas. I en framtid tror jag att vi kommer att ha e-legitimationer med global räckvidd eftersom de digitala tjänster vi använder inte stannar vid landsgränserna. Men innan en sådan utveckling kan bli aktuell för Freja eID måste naturligtvis ekosystemet av tjänster och användare byggas upp på hemmaplan till att börja med. Avtalet med Resurs Bank är ett stort kliv i den processen med fem miljoner potentiella användare av Freja eID.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 17.10 CET.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic Holding AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Om Resurs Bank
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar