Arbetsstipendiater 2015


Från vänster: Johanna St Michaels, Per Brandstedt, Mats Svensson, Malin Lindroth. Ej med på bild: Henrik Olsson, Josefin Åsberg Foto: Jose Lagunas Vargas

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera