Elsa Agélii får Västra Götalandsregionens kulturpris 2017

Vinnaren av Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 är textilkonstnären Elsa Agélii. Priset delas ut idag den 19 september, under regionfullmäktiges sammanträde i Göteborg. 

Elsa Agélii är verksam som textilkonstnär i Västra Götaland och har en rik meritlista, som pryds med bland annat offentliga utsmyckningar åt FN-huset i New York och utställningar på Röhsska museet och Kulturhuset i Stockholm. Hon har även grundat Täcklebo broderiakademi och varit professor vid Högskolan för design och konsthantverk.

Motivering till kulturpriset

Svärdet och pennan är välkända vapen, men Elsa Agélii har nålen. ”Med nål och tråd mot en bättre värld” har varit hennes ledord alltsedan hon i början av 70-talet lanserade dagboksbroderiet, en alldeles ny form av konstnärlig och politisk praktik. Och där, i skärningspunkten mellan det privata och politiska, mellan hemmet och världen, har denna makalösa textilkonstnär fortsatt att brodera sig in i de offentliga och privata rummen, det vill säga i människors hjärtan. Från FN-huset i New York via Rajasthan till Täcklebo i Bohuslän – Elsa Agélii broderar vidare mot en bättre och vackrare värld. Vi bugar oss djupt, förundras och förändras.

Västra Götalandsregionens kulturpris

Västra Götalandsregionens kulturpris instiftades 2004 och ska ”lyfta fram en framstående insats i kulturlivet inom något område som regionen särskilt vill uppmärksamma”. Prissumman höjdes 2016 från 100 000 kronor till 150 000 kronor och delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg. Priset överlämnas av ordföranden i regionfullmäktige, Magnus Berntsson (KD) samt ordföranden i Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Conny Brännberg (KD).

Se utdelningen

Du kan ta del av prisutdelningen live från regionfullmäktiges möte på länken nedanför. Prisutdelningen börjar klockan 13.00.

Länk: http://vgregion.media.fnf.nu/75/regionfullmaktige_19_september_2017/

Pressbilder

Pressbilder från prisutdelningen, för fri användning i artiklar om kulturpriset, finns under eftermiddagen på: http://www.vgregion.se/kultur/pressbilder-kulturpris-2017

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur