Filmpolitiskt toppmöte i Västra Götaland 2018

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar 450 000 kronor till Göteborg Film Festival för att arrangera konferensen Filmpolitiskt toppmöte 2018.

Västra Götalandsregionen har fått förtroendet att i samarbete med Göteborg Film Festival arrangera konferensen Filmpolitiskt toppmöte i Västra Götaland 2018. Landets nationella och regionala politiker, tjänstemän, regionala produktions- och resurscentrum samt filmbranschen ska samlas för att diskutera den framtida svenska filmpolitiken. Kulturnämnden går nu in med maximalt 450 000 kronor för att säkra att konferensen genomförs.

Konferensen äger rum fredagen den 26 januari 2018, samma dag som filmfestivalen inleds.

En ny filmpolitik för nya visioner

2017 genomförde regeringen den största förändringen av den svenska filmpolitiken på 50 år – den tidigare filmavtalsmodellen skrotades och ersattes med en ny, statlig filmpolitik. Därmed väcktes behovet av en kvalificerad politisk diskussion om den nya filmpolitiken och vad den egentligen innebär.

Med konferensen Filmpolitiskt toppmöte 2018 visar regionerna att man är en del av den nationella filmpolitiken och bereder vägen för en kontinuerlig dialog mellan stat, region och kommun i de frågor som rör filmens visioner, mål och framtid. 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media