Fortsatt stöd till omtyckta sjukhusclowner

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat att tills vidare finansiera Clownklinikens regionala insatser under september-december 2018. Clownerna är mycket omtyckta av både personal, barn och anhöriga. Clownerna besöker sjukhus i hela regionen.

Ulrika Mattsson Kölfeldt, verksamhetschef för Barnkliniken på NU-sjukvården, skriver i ett brev att Clownkliniken är viktig för att främja jämlik vård i Västra Götaland:

- Vilken glädje de har medfört. En stor vinst med projektet är att barnen ute i Västra Götalandsregionen får samma möjlighet att träffa clownerna, det vill säga en mer jämlik vård över regionen, skriver hon.

- Vi ser även att clownerna har underlättat kommunikationen med våra nyanlända barn som ännu inte behärskar språket, fortsätter Ulrika Mattsson Kölfeldt.

Även läkare och sjuksköterskor på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vittnar om att sjukhusclownerna sprider trygghet och glädje. Några av medarbetarna uttrycker sig nedan:

”Vi ser att barnen blir mindre rädda.”

”Clownen kan vara en tillgång i behandlingssituationen.”

”Clownerna gör verkligen skillnad!!!”

Tidigare stöd från kulturnämden

Inom ramarna för kulturnämndens satsningar på kultur och hälsa beviljades Clownkliniken 2014 medel för att utvidga sin ordinarie verksamhet på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg till att omfatta även NU-sjukvården (Vänersborg), SKAS (Skövde) och SÄS (Borås).

Clownkliniken har tidigare beviljats 500 000 kronor per år i tre år för den regionala verksamheten som omfattat 60 besök per år på de tre sjukhusen (20 besök per sjukhus, dvs. cirka ett besök varannan vecka på de tre sjukhusen).

 

 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vilken glädje de har medfört. En stor vinst med projektet är att barnen ute i Västra Götalandsregionen får samma möjlighet att träffa clownerna, det vill säga en mer jämlik vård över regionen.
Ulrika Mattsson Kölfeldt, verksamhetschef för Barnkliniken på NU-sjukvården.
Vi ser även att clownerna har underlättat kommunikationen med våra nyanlända barn som ännu inte behärskar språket
Ulrika Mattsson Kölfeldt, verksamhetschef för Barnkliniken på NU-sjukvården.