Konsten stärks – Västra Götalandsregionen genomför Kollektivverkstadslyft

Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter nu en miljon kronor till sju kollektivverkstäder i Västra Götaland.

Inför 2017 avsatte kulturnämnden en miljon kronor till ett så kallad kollektivverkstadslyft till de sju kollektivverkstäder som har stöd från nämnden. Nu är fördelningen klar.

  • Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän beviljas 225 000 kronor
  • Konstnärernas kollektivverkstad Göteborg beviljas 225 000 kronor
  • Not Quite beviljas 125 000 kronor
  • Konstgrafiska verkstaden i Tidaholm beviljas 125 000 kronor
  • Skaraborgs konstgrafiska verkstad beviljas 125 000 kronor
  • Ålgården beviljas 125 000 kronor
  • Marks konstgrafiska verkstad beviljas 50 000 kronor

Syftet med stödet är att stärka medlemmar genom kompetensutveckling och stärka kollektivverkstädernas roll i regional utveckling. Stödet ska även gå till att genomföra aktiviteter för personer som inte är medlemmar, då kulturnämnden anser att kollektivverkstäderna har en viktig roll att spela som mötesplats.

Stärker konstnärligt skapande

Stöd till kollektivverkstäder stärker infrastrukturen för konstnärligt skapande i regionen. Det anges i Västra Götalandsregionens kulturplan 2016-2019. Kollektivverkstäder utgör ett nav på sina respektive platser där konstnärer och organisationer skapar utveckling – en satsning på kollektivverkstäder blir därför en satsning på invånarna i Västra Götaland.  

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media