Kulturministerns pensionsbesked kritiseras av VGR:s kulturpolitiker

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth meddelade igår hur hon disponerat 60 miljoner kronor till scenkonsten av medel som hon menar frigörs genom Riksdagens beslut om ett nytt pensionsavtal. Två av Västra Götalandsregionens kulturpolitiker är dock kritiska till beskedet.- Beslutet väcker fler frågor än det ger svar. Något samråd med institutionerna känner vi inte till. Kulturministern föregriper resultatet av förhandlingar som ännu är långt ifrån slutförda. Dessutom delar kulturministern ut pengar endast till statligt ägda institutioner och några nationella organisationer. Den statliga samverkansmodellen, som är en av hennes reformer och som skulle ge kulturlivet i hela landet samma möjligheter, används inte, säger Alex Bergström (S), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.Det är väl känt att de av regeringen givna resurserna för att teckna ett nytt pensionsavtal med all sannolikhet är tilltagna i underkant, menar Lars Nordström (FP), kulturnämndens andre vice ordförande- Det känns som att ministerns omsorg om Kungliga Operans, Dramatens och Riksteaterns ekonomi är det verkliga skälet till förslaget.
Det är viktigt att regionerna över hela landet får motsvarande möjlighet att stödja sina institutioner och utveckla kulturlivet, säger Lars Nordström.Fakta - Pensionsavtalet i korthet:  • Parterna Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och SYMF förväntas teckna ett nytt avtal innan årets slut.
  • 180 miljoner kronor har avsatts till ett nytt avtal om tjänstepension samt ett särskilt omställningsavtal. 
  • 120 miljoner kronor ska frigöras till kvalitetsförstärkande åtgärder.Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media